chinese
Video
Tao Jiaming/Wang Xiaoli win the final
http://www.sports.cn/ 2009-09-20 17:44:00 sports.cn

CHANGZHOU, Jiangsu Province, Sept. 20 --Tao Jiaming/Wang Xiaoli win the final.